Route Redistribution

در شبکه های بزرگ به دلیل وجود چندید بستر ارتباطی ، از چند نوع Routing Protocol استفاده میشود.

اما زمانی که لازم باشد شبکه ها را به یکدیگر متصل کنید، با مشکل مواجه خواهید شد!

 

مشاور فناوری اطلاعات

به طور مثال اگر در شبکه ای نیمی از ارتباطات با روتینگ OSPF و نیمی دیگی با BGP برقرار شده باشند، میدانیم که ارتباط این دو شبکه، کاملاً از یکدیگر جدا خواهد بود،

 به طور کلی ساختار پروتکل های Routing  با یکدیگر متفاوت هستند و پروتکلها در مواردی مثل نوع مسیریابی، تشکیل همسایگی ، انتخاب بهترین مسیر ، Metric ،  Hello Time  و ... با یکدیگر متفاوت هستند.

اما اگر زمانی ما مجبور شویم ارتباطی بین Routing Protocol ها بر قرار کنیم ، از راه حل Route Redistribute استفاده می شود.

Route Redistribute قراردادی است بین Routing Protocol ها جهت تزریق پروتکلها به شبکه یکدیگر

به طور مثال میتوان در شبکه OSPF گفت که نتورک BGP بصورت Redistribute شده ، وارد شود.

نکته: Routing Protocol های EIGRP و IGRP را نمیتوان در تجهیزاتی غیر از سیسکو، برای پروتکلهای دیگر Redistribute کرد، زیرا این دو پروتکل فقط در سیسکو قابل پیاده سازی هستند.

قابل توجه باشد که حتی علاوه بر Routing Protocol های دیگر، Static Routeها  و Connected Route ها را نیز می توان در Dynamic Routing Pritocol ها بصورت Redistribute اضافه کرد.

در کلیه تجهیزاتی که قابلیت Dynamic Routing را داشته باشند میتوان از Route Redistribute استفاده کرد.

نکته مهم: لطفاً از Route Redistribute فقط زمانی استفاده کنید که هیچ راه کار دیگری وجود نداشته باشد، زیرا Redistribute کردن Routing Protocolها در یکدیگر باعث بالا رفتن بار CPU روتر میشود و علاوه بر این در زمان بروز مشکل ، کار Troubleshoot را دشوارتر میکند.

مشاور فناوری اطلاعات

در لینکهای زیر راهنمای استفاده از Route Redistribute ها بر روی تجهیزات مختلف توضیح داده شده است:

 

راهنمای پیاده سازی Route Redistribute در تجهیزات سیسکو

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/enhanced-interior-gateway-routing-protocol-eigrp/8606-redist.html

 

راهنمای پیاده سازی Route Redistribute در تجهیزات فورتیگیت

https://help.fortinet.com/fos50hlp/54/Content/FortiOS/fortigate-advanced-routing-54/Routing_BGP/Redistributing_Blocking_Routes.htm

 

راهنمای پیاده سازی Route Redistribute در تجهیزات میکروتیک

https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:BGP_Case_Studies#Route_Redistribution

 

با تشکر و احترام
آرمان میرزایی جهان
مشاور فناوری اطلاعات